21.3.2017

Maalauksellisia yhteyksiä -näyttely tm-galleriassa 15.3.-2.4.2017

 
Ote lehdistötiedotteestani:
Näyttelyssäni tm●galleriassa on esillä maalauksia sekä teoksia, joissa maalauksen rajat liukuvat installaatioiksi, veistoksiksi tai performansseiksi. Teoksissani on kietoutunut yhteen väri, materia ja ihmissuhteet. Taiteellista työtäni ohjaa pohdinta väristä, maalauksesta elämän ja taiteen välillä, arjen ja vuorovaikutuksen estetiikasta sekä kuvataiteilijan paikasta yhteiskunnassa. Näyttelyni pohjaa taiteelliseen työhöni Kinaporin monipuolisessa palvelukeskuksessa.
Olen altistanut itseni erilaisille kohtaamisille ja olen antanut niiden vapaasti vaikuttaa työskentelyyni ja teoksiini. Osa näyttelyni teoksista on muovautunut yhdessä tapaamieni ihmisten kanssa. Vuorovaikutuksesta syntynyt objekti eli teos on jaetun kokemuksen aineellistuma ja samalla muisto kohtaamisesta. Kohtaamisilla on ollut minuun myös suora fyysinen vaikutus, josta esimerkkinä paritanssin seurauksena paidan selkäpuolelle imeytynyt hikiläiskä.
Tarkastellessani uraani taaksepäin huomaan kasvaneeni taiteilijaksi vanhustyön keskellä. Työskentely ihmisten parissa erilaisissa olosuhteissa on vahvistanut taiteilijaidentiteettiäni ja toiminut työskentelyni inspiraation lähteenä.
Näyttelyäni on tukenut Suomen Kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskus