10.3.2014

Banner 3

Banners texts are direct quotes from group members. We decide together what texts will end up into banners.
 
Banderolleissa olevat tekstit ovat suoria lainauksia ryhmäläisiltä. Päätämme yhdessä, mitkä tekstin pätkät päätyvät banderolleihin.