11.2.2014

Piirroksia muistoista, kokemuksista ja keskusteluista


Olen kuvittanut piirtämällä osan ryhmämme kanssa käydyistä keskusteluista. Luulen, että piirtäminen ja muistojen kuvittaminen sai minut eksymään siitä, mitä todella halusin tutkia. Sillä en pysty perustelemaan piirrosten tekemistä oman taiteellisen työni näkökulmasta. Tutkin projektissani myös sitä, miten pystyn toteuttamaan omaa taiteilijuuttani vieraassa ympäristössä ja nyt olen muuttanut itseäni ehkäpä ympäristöön sopivammaksi.

Piirrokset ovat olleet kuitenkin tärkeitä ryhmäläisille. Tämä onkin ollut syy niiden tekemiseen. Annoin tänään yhdelle ryhmäläiselle piirroksen, jossa kuvaan Haapaniemen kenttää ja sitä kuinka se on liittynyt ryhmäläisen lapsuuteen ja myöhemmin minun. Ryhmäläinen oli hyvin liikuttunut ja onnellinen saadessaan piirroksen itselleen. Kuva on todellakin voimakas asia. Tulkitsen, että piirrokset ja maalaukset kertovat ryhmäläisilleni, että he ovat tulleet kuulluksi.