1.2.2014

Kysymyslista työkaluna

(Lista on tiivistetty myöhemmin)
Pääkysymykset

Voiko maalaus toimia osana vuorovaikutusta? Millä tasolla se vaikuttaa?

Millaisen lisän väri tuo keskusteluun?

Miten värit vaikuttavat?

Millaisia mielikuvia tai muistoja väriin liittyy?

Maalaustaide

Nykytaiteen merkitys ja käyttö?

Taiteen ja elämän yhteys?

Miten toimia taidemaalarina yhteiskunnassa? Mikä on minun tehtäväni ja kuka sen määrittelee?

Vanhustyö

Mitä tarkoitetaan omannäköisellä vanhuudella?

Miten yhteiskunnassamme suhtaudutaan vanhuuteen?

Mitä tarkoittaisi, jos taidemaalari työskentelisi hoivayhteisössä (muut organisaatiot?) osana moniammatillista työryhmää?

Projekti (Osa seuraavista kysymyksistä on poimittu Lea Kantosen kirjasta Ankaraa ja myötätuntoista kuuntelua.)
Mistä asioista projektini on riippuvainen?

Millainen on projektin yhteistyön yhteisö? Millä kriteereillä yhteisö valikoituu projektin yhteisökumppaniksi?

Miten taiteilijan rooli yhteisössä määritellään?

Millaisia sosiaalisia suhteita projekti tuottaa?

Pyrkiikö projekti aiheuttamaan muutoksia yhteisön tai laitoksen käytäntöihin?

Millaisia odotuksia eri osapuolilla on?

Pyrkiikö projekti osallistamaan yleisöä? Millä tavalla?

Millaisia valtasuhteita projektin käyttämässä tilassa on ennestään? Käytänkö itse valtaa työssäni?

Millaisen esteettisen elämyksen projekti tuottaa?

Millaista esteettistä laatua tai kokemusta itse haluan?

Onko projektissa jotain tukahdutettua mikä pyrkii esiin?

Millaisia merkityksiä projekti tuotti?

Millainen osuus vuorovaikutuksella on teoksessa?

Millaisia esteettisiä ilmaisukeinoja projektissa käytettiin? Miten niitä käytettiin vuorovaikutuksessa?

Millaisia menetelmiä käytän projektissani? Millä keinoilla analysoin projektiani?