8.2.2014

Grant Kesterin dialoginen estetiikka

Työskentelen projektissani maalaustaiteen, yhteisötaiteen ja vanhustyön rajalla. Toimin kahden instituution välillä: taidemaailman ja sosiaali- ja terveysalan. Yhteisötaiteen menetelmistä ja estetiikoista olen kokenut projektini kannalta läheisimmäksi Grant Kesterin dialogisen estetiikan. Tämän valossa analysoin projektiani myöhemmin. Olen jo nyt huomannut, että joudun toimimaan tavalla, jota Kester kritisoi. Tämä johtuu siitä, että ryhmä, jonka kanssa työskentelen, on erityinen. En ole ryhmäläisteni kanssa tasa-arvoinen heidän muistisairautensa tähden. Näin myös kysymys vallasta on oleellinen.

Seuraavaksi listaan lyhyesti pääkohtia Grant Kesterin dialogisesta estetiikasta. Käytän esittelemiäni näkökulmia, kun analysoin projektiani.

·         Keskusteluprosessin ja sen estetiikan korostaminen

·         Taideteos tehdään yhdessä ja tulee merkitykselliseksi yleisön kanssa

·         Prosessin tuloksena syntyneiden kuvien visuaalinen estetiikka ei ole taideprojektin ymmärtämisen ja arvioimisen kannalta tärkeää

·         Olennaista ei ole tarjota katsojalle visuaalista mielihyvää

·         Taiteilija ei ole mestari. Yleisön osuus dialogisessa taiteessa perustuu yhteistyöhön, yhteiseen merkityksenmuodostukseen ja yhteiseen muutokseen.

·         Keskustelutaiteessa taide tulee esille vähitellen vuorovaikutuksen aikana

·         Paras ja kaunein keskustelutaide: vuorovaikutus näkyy lopputuloksessa tai taideteos itsessään on vuorovaikutusta.

·         Dialogin käyminen ei vain keskustelemalla, vaan myös esteettisten ilmaisukeinojen kautta

·         Pyrkimys yhteiseen tavoitteeseen ja aikaan saada pitkäkestoista vuorovaikutusta

·         Vuorovaikutus ei tapahdu taiteilijan valmiiksi luoman teoksen puitteissa. Sen sijaan hän on kiinnostunut keskustelusta, jonka taiteellinen muoto ja merkitys eivät ole ennalta tiedossa.  

·         Keskustelu on tavoitteellista, sillä pyritään usein saamaan aikaan ratkaisuja johonkin konkreettiseen paikalliseen ongelmaan.

·         Ihanteellisessa tapauksessa dialogisen taiteen yhteisö jatkaa prosessia sen jälkeenkin kun taiteilija on lähtenyt pois koko projektista.Lähde
Kantonen, Lea (toim.) 2010. Ankaraa ja myötätuntoista kuuntelua. Keskustelevaa kirjoitusta paikkasidonnaisesta taiteesta. Kuvataideakatemia, Helsinki.