30.12.2013

Työskentelyäni ohjaavat kysymykset ja tavoitteet

Täsmentyneet kysymykset:
 • Voiko maalaus toimia osana vuorovaikutusta? Millä tasolla se vaikuttaa?
 • Millaisen lisän väri tuo keskusteluun?
 • Miten värit vaikuttavat?
 • Millaisia mielikuvia tai muistoja väriin liittyy?
 
 
Kysymykset ennen projektin alkua:
 • Keskustelu ja vuorovaikutus maalausten lähtökohtina.
 • Miten maalaus voisi toimia kommunikoinnin välineenä?
 • Millainen tehtävä taidemaalarilla voisi olla hoivayhteisössä?

 • Nykytaiteen merkitys ja käyttö?
 • Taiteen ja elämän yhteys?

 • Mitä tarkoitetaan omannäköisellä vanhuudella?
 • Miten yhteiskunnassamme suhtaudutaan vanhuuteen?

 • Hiljaisten äänten kuunteleminen ja ilmaiseminen taiteellisin keinoin.

 • Hoitajan työn arvostaminen ja tukeminen.